Bakkers met ster

Bakkers Met Ster

35318_NBC_logos3

Start inschrijving Bakker met Ster 2011

WAGENINGEN – De inschrijving voor Bakker met Ster 2011 gaat op dinsdag 23 november van start. De inschrijving was vertraagd door een tekort in de begroting. Dat is opgelost.

De toezegging van financiële steun door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD), het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) en nieuwe sponsor Essent heeft er voor gezorgd dat Bakker met Ster 2011 kan starten.

Bakker met Ster 2011:

In hoofdlijnen is Bakker met Ster 2011 gelijk aan de vorige editie. De deelnemers worden gejureerd in twee rondes. Na de eerste ronde worden de genomineerden bekend gemaakt en na de finaleronde worden de sterren uitgereikt. Ook dit jaar kan men zich inschrijven in drie categorieën; bakker, banketbakker en patissier. Er worden in de editie 2011 geen provinciewinnaars gekozen. Inschrijven kan vanaf 23 november via www.bakkermetster.nl

Wijzigingen:

De productbeoordeling, die vorig jaar in de finaleronde zat, is verschoven naar de voorronde. Er worden geen twee, maar vier productbeoordelingen uitgevoerd. De twee mysterieshop-bezoeken en de winkelbeoordeling blijven gehandhaafd, als ook de vakjury. Het eindcijfer van de voorronde weegt in de nieuwe editie mee in de finaleronde en maakt onderdeel uit van het eindcijfer. De finaleronde bestaat uit de ondernemersjury (nu met 2 personen), de retailjury (met nieuwe mensen) en klanten krijgen nu ook een stem. De rapportage van de voorronde en de finaleronde zijn verbeterd. Er komt een uitgebreide managementrapportage inclusief benchmark. De eindbesprekingen komen hierdoor te vervallen. Wel is het mogelijk om additioneel een toelichting te krijgen.

Planning:

Inschrijfperiode: 23 november t/m 10 januari

Voorronde: 17 januari t/m 18 februari

Genomineerdenbijeenkomst: 16 maart

Finaleronde: 16 maart t/m 22 april

Uitreiking sterren: 17 mei

(data onder voorbehoud)

Kosten:

Het deelnamegeld voor de voorronde is verhoogd van 250 euro naar 350 euro per locatie. Reden is de verschuiving van de productbeoordelingen van de finaleronde naar de voorronde, de verdubbeling van twee naar vier beoordelingen en de verbeterde rapportages plus benchmark. Het deelnamegeld voor de finaleronde blijft 500 euro. Hier wordt een uitgebreide managementrapportage met benchmark aan toegevoegd.

Sponsoren:

Bakker met Ster 2011 wordt mogelijk gemaakt door het HBD/HBA, Essent, Achmea Interpolis, NBOV, Beko-Benelux, Grobak, BTF en Bakkerswereld. De organisatie is in handen van het NBC. Om de onafhankelijkheid en de objectiviteit te waarborgen wordt de organisatie getoetst door het bestuur Bakker met Ster.