De Stichting

Het vriendenteam van de stichting Jeugdvakwedstrijden foto gemaakt in het voor jaar van 2013 in Wageningen tijdens de VMBO wedstrijddag.

De Stichting Jeugdvakwedstrijden organiseert sinds 1961 vakwedstrijden voor de jonge brood- en banketbakkers. Doel van deze wedstrijden is de deelnemers in competitie verband uit te dagen hun vakbekwaamheid te meten met die van anderen. Dat motiveert en stimuleert deze jonge mensen. Deze ideële doelstelling wordt gerealiseerd in nauwe samen-werking met het Nederlandse beroepsonderwijs, het bedrijfs-leven en de media in de bakkerijsector.

Het bestuur van deze onafhankelijke, niet commerciële stichting bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en vakdocenten uit het VMBO en het MBO, die dit werk op basis van vrijwilligheid uitoefenen. De stichting kent een landelijke en regionale indeling. Vertegenwoordigende landelijke bestuursleden zijn verantwoor-delijk voor de organisatie van de regionale vakwedstrijden die bij toerbeurt in verschillende scholen plaats vinden.

Jaarlijks is er een finale wedstrijd voor de school-kampioenen VMBO om het kampioenschap van Nederland in de klassen banket en broodbakken en brood-banketbakken.

Voor de leerlingen in het MBO worden ieder jaar in zes regio’s vakwedstrijden georganiseerd in een zevental verschillende klassen, gevolgd door een finalewedstrijd om het Nederlands Kampioenschap. Om de 5 jaar organiseert de stichting een scholen teamwedstrijd voor het VMBO en het MBO om de titel ” De Lekkerste school van Nederland ”

Verder participeert de stichting op Europees niveau in de U.I.B. de Union Internationale de Boulangerie et patisserie. Ieder jaar sturen behalve Nederland nog tien landen twee leerlingen naar deze Europesche vakwedstrijd.